Fotograferen is voor mij het vastleggen van bijzondere momenten

die indruk op mij hebben gemaakt en van de schoonheid die overal om ons heen te zien is, mits wij er oog voor hebben. De tijd snelt voorbij, maar is het perfecte moment eenmaal vastgelegd, dan is dit voor altijd, ook nadat wij het ogenblik vergeten mochten zijn of zelfs wanneer wij er niet meer zijn.  Alle foto’s zijn door mijzelf genomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat u mij dit dan via het contactformulier weten. Het auteurs- en verspreidingsrecht van de foto’s berusten uitsluitend bij PhotoPeloso.

Zonder schriftelijke toestemming mag u geen foto’s reproduceren, verzenden of opnemen in een database.